Thu hút nhân lực ngành du lịch - có dễ?

18-02-2023, lượt xem: 148
Nhân lực ngành du lịch đang thiếu hụt một cách trầm trọng, đặc biệt là sau thời điểm đại dịch. Để khắc phục tình trạng này, chuẩn bị tốt cho thời điểm sắp đến, cần có những giải pháp đồng bộ và sự chung tay từ nhiều phía.

Nhiều doanh nghiệp có tâm lý e ngại gói hỗ trợ lãi suất

28-12-2022, lượt xem: 421
Dù triển khai đồng bộ với tinh thần quyết liệt và khẩn trương nhưng việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% vẫn không như kỳ vọng, do tâm lý e ngại của doanh nghiệp rất lớn.

Toàn cầu hóa kinh tế: Xu hướng và thách thức mới

22-12-2022, lượt xem: 361
Toàn cầu hóa kinh tế là một nội dung trọng tâm, quan trọng và xuyên suốt trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Quá trình này đã và đang mở ra nhiều cơ hội, cũng như nhiều thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Bài viết nghiên cứu xu hướng và thách thức mới đối với vấn đề toàn cầu hóa kinh tế của Việt Nam hiện nay và đưa ra một số khuyến nghị, hàm ý đối với các nhà hoạch định chính sách.

Doanh nghiệp có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh

20-12-2022, lượt xem: 310
Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, bền vững là một trong những trọng tâm ưu tiên của Việt Nam. Việc phát huy vai trò của doanh nghiệp trong vấn đề này sẽ thúc đẩy Việt Nam sớm đạt được những mục tiêu đề ra.

Giảm thuế giá trị gia tăng: Hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp

19-03-2022, lượt xem: 1181
Việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% (từ 10% xuống 8%) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ đang tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế.