Mời tham gia Chương trình đào tạo “Xây dựng Kỹ năng và Phương pháp cơ bản trong Chuyển đổi số doanh nghiệp”

09-12-2021, lượt xem: 1192
Khóa đào tạo nhằm cung cấp thông tin cơ bản về chuyển đổi số doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các bước chuyển đổi số, xác định được cách thức và phương pháp chuyển đổi số phù hợp với bối cảnh và thực tiễn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay

Thừa Thiên Huế: Phấn đấu đến 31/12/2021, đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử

12-09-2021, lượt xem: 1612
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Văn bản sổ 8287/UBND-TC “về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn”. Theo đó, qui định: Đến 31/12/2021, có 100% doanh nghiệp, tổ chức phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Làm gì để tăng năng suất lao động trong bối cảnh chuyển đổi số?

31-08-2021, lượt xem: 1603
Trong bối cảnh những động lực tăng trưởng hiện có đang dần cạn kiệt và thiếu hiệu quả, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số sẽ mang lại cho Việt Nam cơ hội để cải thiện năng suất lao động tổng thể nền kinh tế.

Phát triển kinh tế số nhằm tận dụng và phát huy các nguồn lực quốc gia

02-08-2021, lượt xem: 1322
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và sự xuất hiện của Internet vạn vật (Internet of Things: IoT) đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng, được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và phát triển. Với Việt Nam, phát triển kinh tế số là cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách phát triển.

Phấn đấu đến năm 2025, sẽ đào tạo 1.000 chuyên gia chuyển đổi số

18-07-2021, lượt xem: 674
Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.