Mời đăng ký tham gia xét chọn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 8, năm 2022

02-03-2022, lượt xem: 1139
Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mời tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 12, khóa III

20-07-2021, lượt xem: 1442
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa III, sơ kết hoạt động Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2021. Giấy mời chính thức đã được gửi đến Quý vị qua đường bưu điện và email.

Mời tham gia Tập huấn Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp trực tuyến trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử

12-06-2021, lượt xem: 1752
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, số lượng tranh chấp phát sinh có xu hướng gia tăng. Mặc dù cơ chế xử lý tranh chấp được thiết lập trực tiếp trong các sàn thương mại điện tử, cơ chế này có thể chưa đủ hữu hiệu để xử lý tranh chấp phức tạp giữa các bên. Những thực tế đó đã dẫn đến nhu cầu cấp bách phát triển nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến đủ rộng, đủ hữu hiệu để áp dụng được trong cả môi trường thương mại điện tử và thương mại truyền thống.

Khảo sát nhu cầu Chuyển đổi số trong doanh nghiệp Thừa Thiên Huế

02-06-2021, lượt xem: 2411
Kinh tế số đã, đang trở nên ngày một phổ biến và là xu hướng tất yếu đối với bất cứ quốc gia hay doanh nghiệp nào nếu không muốn tụt lại phía sau.

Mời tham gia xét tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020” - Cup Bông Hồng Vàng”

16-05-2021, lượt xem: 1863
Thực hiện Công văn số 0568/PTM-DNN ngày 22/4/2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc xét tặng danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020” - Cúp Bông Hồng Vàng.