Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức Ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Đăng ngày: 16-04-2021, Lượt xem: 1207

Chiều ngày 16/4/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Hiệp hội) tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua và Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp. Dự hội nghị có ông Phan Đỗ Quốc Hùng – Trưởng Ban thi đua Khen thưởng, thành viên thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Hiệp hội và các doanh nghiệp thuộc các Khối thi đua.

Ông Phan Đỗ Quốc Hùng - Trưởng Ban thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe TS. Dương Tuấn Anh - Chủ tịch Hiệp hội triển khai Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021và Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động của các khối thi đua năm 2021.

Cũng tại hội nghị, 04 khối thi đua thuộc hệ thống Hiệp hội, bao gồm: Khối thi đua Doanh nghiệp FDI, Khối thi đua Doanh nghiệp sản xuất, Khối thi đua Thương mại - Dịch vụ 6, Khối thi đua Doanh nghiệp công nghệ đã ký giao ước thi đua năm 2021 với một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) của tỉnh; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” …; Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động toàn thể cán bộ viên chức và người lao động nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Được biết, theo đề nghị của Hiệp hội, ngày 30/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 138/TB-UBND về việc bổ sung, thành lập Khối thi đua năm 2021, gồm: Khối thi đua Doanh nghiệp FDI, Khối thi đua Doanh nghiệp sản xuất, Khối thi đua Thương mại - Dịch vụ 6, Khối thi đua Doanh nghiệp công nghệ.

Doãn Quan