Ký kết chương trình phối hợp trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Đăng ngày: 14-07-2022, Lượt xem: 474

Ngày 14/7, tại khách sạn White Lotus, thành phố Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển DNNVV trong thời gian tới như:

1. Thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, chính sách của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho DNNVV phát triển.

2. Phối hợp bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, hình thức đầu tư sản xuất kinh doanh, thủ tục về đầu tư,  lập dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục về đầu tư.

4. Hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

5. Một số nội dung khác khi thực tế có nhu cầu phát sinh hoặc có đề xuất của doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.