1408 lượt xem

Một số lưu ý với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thông qua các hình thức: thành lập tổ chức kinh tế với 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT đầu tư phát triển kinh doanh, mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư, thực hiện việc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề trong hoạt động góp vốn, chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư như sau:

  1. Bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Khi thực hiện đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Việc góp vốn vào doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng hợp pháp để thực hiện các giao dịch liên quan. Tuy nhiên, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đi vay bằng một ngoại tệ khác với đồng tiền đã mở tài khoản khi đó, có thể mở thêm 1 tài khoản bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng đã mở tài khoản ngoại tệ trước đó.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn mở tài khoản tại một ngân hàng được phép khác, trước hết phải đóng tài khoản đã mở và sau đó chuyển toàn bộ số dư sang tài khoản mới. Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý rằng các giao dịch thu chi trên tài khoản mới mở chỉ được thực hiện sau khi đã đóng và tất toán tài khoản trước đó.

Trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên liên quan và thông qua tài khoản nêu trên.

  1. Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Việc chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư, tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam bắt buộc phải thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của mình mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

  1. Thời hạn chuyển đổi tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ.

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư 19/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành (hiệu lực ngày 22 tháng 9 năm 2014), doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không được sử dụng tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

ENCOLAWS

024 39433614

info@encovietnam.com

www.encovietnam.com – www.trademarkvn.com.vn

Bài viết cùng chuyên mục: