Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Đăng ngày: 12-10-2021, Lượt xem: 383

Theo Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 11/10/2021, Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (Tổ công tác) sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương làm Tổ trưởng, các Tổ phó: Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các thành viên khác là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.


• Hiệp hội Doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

• Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế

• Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

• Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

• Triển khai các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

• Doanh nghiệp cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn để “sinh tồn”

• Thừa Thiên Huế có 7 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021

• Thừa Thiên Huế triển khai hỗ trợ 100 doanh nghiệp chuyển đổi số.


Tổ công tác có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách hỗ trợ của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chủ động, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân. Chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”; tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp.

Rà soát, đề nghị cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Định kỳ hằng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo thẩm quyền của địa phương, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định cũng nêu rõ, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan thường trực của Tổ công tác.

XEM Quyết định số 2525/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Doãn Quan