Sử dụng hóa đơn điện tử: những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp

09-08-2021, lượt xem: 2698
Bài viết khái quát một số nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử cũng như chỉ ra một số tiện ích cũng như khó khăn của các doanh nghiệp gặp phải khi sử dụng hóa đơn điện tử.