Thừa Thiên Huế: Phấn đấu đến 31/12/2021, đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử

12-09-2021, lượt xem: 694
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Văn bản sổ 8287/UBND-TC “về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn”. Theo đó, qui định: Đến 31/12/2021, có 100% doanh nghiệp, tổ chức phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ 15/10, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm

29-08-2021, lượt xem: 569
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP (Nghị định 80) có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với các khoản phí, thuế Nghị định số 80/2021/NĐ-CP có một số điều chú ý như sau:

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế

28-07-2021, lượt xem: 290
Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong 1 ngày

27-07-2021, lượt xem: 916
Ngày 26/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 2218/BHXH-TST tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,

Ngân hàng Nhà nước triển khai gói 7.500 tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc

22-07-2021, lượt xem: 549
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.